ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΥΛΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ….

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΥΛΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ....

01. ΑΧΑΡΝΙΚΑΙ ΠΥΛΑΙ (ἀμέσως μετά τάς ΗΡΙΑΣ).
Ἀνεκαλύφθησαν στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Αἰόλου καί Σοφοκλέους.
Εὑρίσκονται κατεχωμέναι (καί ἡμικατεστραμμέναι) κάτω ἀπό τό κτίριον τῆς Ἐθνικῆς τραπέζης.
Σώζεται τμῆμα τοῦ προτειχίσματος καί τῆς τάφρου,τά ὁποῖα καί ἐκτίθενται.

02. ΠΥΛΗ ΠΡΟΣ ΦΛΥΑΝ (Χαλάνδρι) ΚΑΙ ΑΘΜΟΝΟΝ (Μαροῦσι).Ἀποκαλεῖται καί ΒΑ Πύλη.
Ἀνεκαλύφθη λίγο ἀριστερότερα ἀπό τήν συμβολή τῶν ὁδῶν Σταδίου καί Δραγατσανίου (ἐντός τοῦ οικοπέδου πού εὑρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τήν πλατεῖα Κλαυθμῶνος καί ὁρίζεται ἀπό τίς ὁδούς Σταδίου,Δραγατσανίου,Ἀριστείδου καί Πεσμαζόγλου).
Εὑρίσκεται (ὅ,τι -καί ἐάν- διεσώθη) κάτω ἀπό τό κτίριον τῆς ὁδοῦ Δραγατσανίου 4-6.

03. ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ ΠΥΛΑΙ.
Ἀναφέρονται ὑπό τοῦ Στράβωνος καί σέ διάφορες ἐπιγραφές.Εἰκάζεται ὅτι εὑρίσκονται στό οἰκόπεδο πού ὁρίζεται ἀπό τίς ὁδούς Ἀπόλλωνος,Βουλῆς καί Πεντέλης (νοτίως τοῦ ναϊδρίου τῆς ἁγ.Δυνάμεως).

04. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΥΛΙΣ
Εἰκάζεται ὅτι εὑρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τήν Σωτεῖρα τοῦ Λυκοδήμου (κάπου μεταξύ τῶν ὁδῶν Φιλελλήνων,Λαμάχου,Νίκης καί Κυδαθηναίων.
‘Ελάχιστες ἀρχαιολογικές ἐνδείξεις καί μηδαμινά εὑρήματα.Ἴαως ἦτο πυλίς τοῦ προτειχίσματος.

05. ΑΙΓΕΩΣ ΠΥΛΑΙ (ἤ ΙΠΠΑΔΑΙ)
Εὑρίσκονται καλυμμένες ἀπό τό Β.τμῆμα τοῦ περιβόλου τοῦ Ὀλυμπιείου (ἀνατολικῶς τοῦ Προπύλου) καί εἶναι ὁρατό μόνον τό ἀριστερό μέρος τους.

06. ΔΙΟΜΙΑΙ ΠΥΛΑΙ (ἤ ΒΑΛΕΡΙΑΝΙΑΙ)
Εὑρίσκονται παρά τό Ν.τμῆμα τοῦ περιβόλου τοῦ Ὀλυμπιείου.Σώζεται τό κατώφλιον,τὀ κάτω μέρος τῶν παραστάδων καί πτωχά ἀρχιτεκτονικά μέλη.

07. ΙΤΩΝΙΑΙ ΠΥΛΑΙ
Κατεστραμμένες ἀπό τόν 3ο αἰ. μχ,πού ἔπαυσε ἡ λειτουργία τους καί ἐτειχίσθησαν.Τά λείψανά της εὑρίσκονται κάτω ἀπό τό ὁδὀστρωμα τῆς Ἰωσήφ Ρωγῶν (ΝΑ τοῦ Ὀλυμπιείου).

08. ΑΛΑΔΕ ΠΥΛΑΙ (ἤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΑΛΗΡΙΚΗ)
Ἰσχυρές ἐνδείξεις,λόγω πληθώρας ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων,τήν τοποθετοῦν στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Φαλήρου καί Σπ.Δοντᾶ (μεταξύ Μακρυγιάννη καί λεωφ.Συγγροῦ).

09. ΝΟΤΙΑ ΠΥΛΗ (ἤ ΔΥΤΙΚΗ ΦΑΛΗΡΙΚΗ)
Ἀνεκαλύφθη στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Τσ.Καρατάση καί Ἐρεχθείου,στήν συνοικία τοῦ Γαργαρέττα,νοτίως τῆς Άκροπόλεως.Παρέμεινε σέ χρῆσι ἕως καί τούς Ἑλληνιστικούς χρόνους,ὁπότε καί ἐτειχίσθη.
Τά λείψανά της,καθώς καί ταφικοί περίβολοι Μυκηναϊκῶν,Γεωμετρικῶν καί Άρχαϊκῶν χρόνων,κατεχώθησαν.

10. ΝΟΤΙΑ ΠΥΛΙΣ
Εὑρίσκεται στά ΝΔ τοῦ θεάτρου τῆς Δώρας Στράτου.Ἦτο ἡ δευτερεύουσα εἴσοδος-ἔξοδος τῆς Κοίλης συνοικίας.
Καλύφθηκε ἀπό ὄγκους χωμάτων κατά τήν διάνοιξι τῆς περιφερειακῆς ὁδοῦ Πετραλώνων-Θησείου.

11. ΠΕΙΡΑΪΚἨ ΠΥΛΗ (ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ)
Εἰκάζεται ὅτι εὑρίσκεται στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Ἀπολλωνίου καί Ἀνταίου,στά ἄνω Πετράλωνα.
Ἦτο ἡ πρωτεύουσα εἴσοδος-ἔξοδος τῆς Κοίλης συνοικίας.

12. ΔΙΠΥΛΟΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ καί 13. ΜΕΛΙΤΙΔΕΣ ΠΥΛΑΙ
Οἱ πῦλες τοῦ Διατειχίσματος,μεταξύ τοῦ λόφου τῶν Μουσῶν (Φιλοπάππου) καί τοῦ λόφου τῶν Νυμφῶν (Πνῦξ).Τό μέν Δίπυλον Ὑπέρ τῶν Πυλῶν ἀνεκαλύφθη παρά τό ναΐδριον τοῦ ἅη Δημ. τοῦ Λουμπαρδιάρη καί σήμερα εἶναι καταχωμένο στό λιθόστρωτο τοῦ Πικιώνη (μερικά λείψανα δόμων τοῦ νοτίου πύργου εἶναι ὁρατά ἀπέναντι ἀπό τό ναΐδριον),οἱ δέ Μελῖτιδες Πῦλαι σώζονται -ἐν μέρει- ἐντός τοῦ περιφραγμένου χώρου τοῦ Ἀστεροσκοπείου.

14. ΠΕΙΡΑΪΚΑΙ ΠΥΛΑΙ (ΕΚΤΟΣ ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ)
Ἀνεκαλύφθησαν στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Ἡρακλειδῶν καί Ἐρυσίχθονος.Σώζεται καί ἐκτίθεται μέρος τοῦ ἀριστεροῦ πύργου.Πλούσια λείψανα τῶν πυλῶν,διασώζονται (σέ εἰδικῶς διαμορφωμένο χῶρο) ἐν μέσω τῶν κατοικιῶν τοῦ οίκοδ.τετραγώνου πού ὁρίζεται ἀπό τίς ὁδούς Πουλοπούλου,Ἀκταίου,Ἡρακλειδῶν καί Ἐρυσίχθονος.

15. ΙΕΡΑ ΠΥΛΗ καί ΘΡΙΑΣΙΑΙ ΠΥΛΑΙ (ἥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΠΥΛΑΙ ἥ ΔΙΠΥΛΟΝ)
Όνομασταί καί γνωστόν τοῖς πᾶσι ὅτι εὑρίσκονται ἐντός τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τοῦ Κεραμεικοῦ.

16. “Οι Ηρίες Πύλες, λοιπόν, που εντοπίσθηκαν σε οικόπεδο της οδού Λεωκορίου, στου Ψυρρή, θα μείνουν στο υπόγειο οικοδομής η οποία θα στεγάσει οινοπωλείο.
Το Συμβούλιο γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία (11- 6) υπέρ της ανέγερσης οικοδομής στο σημείο αυτό και ένταξης του αρχαίου στο υπόγειο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Διασώζονται λείψανα ἐάν -καί ἐφ’ ὅσον- εὑρίσκονται ἐντός φυλασσόμενων χώρων.ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ.

ΠΗΓΗ : Ἀνδρέας Τενεεύς

Κοινοποιήστε το!
FacebookTwitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: